Kursy do matury, kursy do egzaminów gimnazjalnych, kurs rysunku - nasza oferta:

Kurs maturalny

Kurs przygotowuje do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów. Odbywa się raz w tygodniu, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zajęcia na poziomie podstawowym trwają dwie godziny lekcyjne, a na poziomie rozszerzonym trzy godziny lekcyjne. Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. W Legnicy prowadzimy m.in. kurs maturalny z matematyki, biologii, a także kurs do matury z angielskiego. Poniżej pełna oferta kursów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Pokaż kursy

Kurs gimnazjalny

Kurs przygotowuje do wszystkich części egzaminu gimnazjalnego. Zajęcia z wybranych przedmiotów odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny lekcyjne, a w przypadku wyboru języka obcego na poziomie zaawansowanym - trzy godziny lekcyjne. Celem kursu jest uzupełnienie brakujących wiadomości, zapoznanie z zagadnieniami poruszanymi na egzaminie oraz pogłębienie zdobytej wiedzy.

Pokaż kursy

Kursy pozostałe

Kursy skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w proponowanych przez nas dziedzinach. Odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny lekcyjne. Obecnie w Legnicy prowadzimy kurs rysunku oraz przygotowujący do egzaminów sportowych.

Pokaż kursy